เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา


บุคลากร
1. นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง    บรรณารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ วราศัย         เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์
3. นางสาวกนกโฉม สุนทรสีมะ      เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ที่อยู่
ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 


เบอร์โทรศัพท์
0 2224 4704 ต่อ 414

 


วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30– 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.