เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
บรรณานุกรมหนังสือใหม่

บรรณานุกรมแสดงรายชื่อหนังสือใหม่

รูปแบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เลขหมู่
        

(ม.ป.ท.) หรือ (n.p)  คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือ สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์

(ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) คือ ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

        
หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่
บทความ ผู้เขียน
พฤษภาคม 2557
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
เมษายน 2557
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
มีนาคม 2557
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่

ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.