ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศุภวิชญ์ คราประยูร
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ศุภวิชญ์ คราประยูร
 ชื่อเรื่อง ศึกษาหน้าทับเพลงหน้าพาทย์ตระโหมโรง/ ศุภวิชญ์ คราประยูร
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2556
 เลขเรียก AT(M)0006/2556
 หัวเรื่อง ศึกษาหน้าทับเพลงหน้าพาทย์ตระโหมโรง
 หัวเรื่อง ศิลปนิพนธ์--ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
AT(M)0006/2556  
  Barcode: 1130005063
ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา
►วิจัย
บนชั้น
Bib 13648ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.