เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
" ไขปริศนาน่าฉงน "
   เฟลด์แมน, เดวิด. / 2552
   หนังสือ ที่ อ้างอิืงภาษาไทย(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
793.73 (อ) 
"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้"..
   เจีย แยนจอง. / 2005
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS523.4 T35
ย143ค 2548 
"คู่มือฝึกพูด 2 ภาษา"
   พรพิมล สมนึก / 2547
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1131 พ249ค 2547 
"คู่มือเอกสารประกอบการสอน วิชา " เสิมทักษะภาพพิมพ์1 หลักสูต..
   นภพงศ์ กู้แร่
   หนังสือ ที่ ทัศนศิลป์(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
NE850
น192ค 
"ฟ้อนกลองตุ้ม" มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน= "KLONG THUM"The..
   กนกวรรณ หวังร่วมกลาง.
   ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย ที่ ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ศิลปนิพนธ์
2543-5 
"ไอรัก" คืออะไร?
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. / 1993
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS798.2
.ท74 2536 
(อำ)
   วินทร์ เลียววาริณ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
รส. 
,วิชามนุษยสัมพันธ์
   เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์. / 1976
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F636
ก74 2552 
1 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมนำสังคมและเศรษฐกิจ = AD..
   หนังสือ ที่ ศิลปวัฒนธรรม(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
DS568
ห159 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [575]   [แสดง 20/11498 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.