เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
141 English language Rhetoric. 2
142 English language Sentence. 1
143 English language Sentences Problems, exercises, etc. 1
144 English language Sentences. 2
145 English language Spoken English Problems, exercises,etc. 1
146 English language Study and teaching (Elementary) Foreignspeakers. 1
147 English language Technical English. 1
148 English language Terms and phrases. 1
149 English language Text-books for foreign speakers. 1
150 English language Textbooks for foreign speakers 4
151 English language Textbooks for foreign speakers. 10
152 English language Usage 1
153 English language Usage. 1
154 English language Verb phrase Dictionaries 1
155 English language Verb phrase Problems, exercises, etc 1
156 English language Vocabulary 1
157 English language. 4
158 English Listening. 2
159 English-Thai Dictionary 1
160 Essential Thai word, phrases and expressions 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [484]   [แสดง 20/9664 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.