เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
101 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
    / 2012
   หนังสือ ที่ ศิลปวัฒนธรรม(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746.ฮ3ศธ8
ศ655 2555 
101 วิธีสมองดี ความจำเลิศ
   เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย / 2551
   หนังสือ ที่ ปรัชญา(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
101ปีละครวังสวนกุหลาบ
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
เบ็ดเตล็ด(ห) 
108 ซองคำถาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่่่่่่่่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001
ร19
2539 
108 ปัญหา ทำไมไม่เก่งภาษาอังกฤษ
   ปิ่นประภา เปรมประชากร / 2551
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1112 ป616ร 2551 
108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา
   โกวิท ประวาลพฤกษ์ / 2548
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.2 
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคเหนือ
   เตชินี ชวลิตนิธิผลลาภ / 2551
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.42ต677ร-ห 
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคกลาง
   เตชินี ชวลิตนิธิผลลาภ / 2551
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.42ต677ร-ก 
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคตะวันออก-อีสาน
   เตชินี ชวลิตนิธิผลลาภ / 2551
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.42ต677ร-อ 
108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ภาคใต้
   เตชินี ชวลิตนิธิผลลาภ / 2551
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.42ต677ร-ต 
108ซองคำถาม
    / 2535
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AG196.ท9 ส66 2535 
110 คุณครูละเมียด จิตตเสวี
    / 2557
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
927.09593ห159. 
110 ปี คุณครูละเมียด จิตตเสวี
   ละเมียด จิตตเสวี / 2557
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
927.8 
12 นักษัตรครึ่ง... 18 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    / 2554
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.593ว346ส 
12 สิงหาพระบรมราชินี
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
DS578.32 ส728 2550 
12 เสียงจากโครงสร้างบันไดเสียง = Twelve tone scala
   ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล.
   หนังสือ ที่ ดุริยางคศิลป์(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MT45
ล237ส 
12,000 คำศัพท์ ไทย-อังกฤษ ยอดนิยม/ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
    / 2555
   หนังสือ ที่ อ้างอิืงภาษาไทย(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
423.9591 (อ) 
120 คำถาม-ตอบ สัมภาษณ์งาน
   ศิริพร โตกทองคำ / 2551
   หนังสือ ที่ ปรัชญา(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.4บ8853ห 
120 ปี มหิดลอดุลยเดช
    / 2555
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593ม251ห 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2545
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102ท512ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [575]   [แสดง 20/11498 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.