เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ฮัลโหลฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต
   ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ / 2521
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001643ช576ฮ 
แฮนด์บอล สมบูรณ์แบบ
   เกษม ช่วยพนัง / 2538
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
796.31ก783ฮ 
แฮนด์บอล หลักและวิธีเล่น
   พิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล / 2537
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
796.31พ759ฮ 
ไฮกุ Love at First Write (-ing)
   วิธาน ฐานะวุฑฒฺ์. / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
PL4209.3
.ว66 2554 
ไฮกุ Love at First Write
   วิธาน ฐานะวุฑฒ์ / 2554
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209.3 ว66 2554 
ฺำฺำBeauty and the Beast : โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
   โอ'เฟลเฮอร์ตี้, เดวิด เดสมอนด์. / 2553
   หนังสือ ที่ ภาษาศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428.4 
เำพลงปรบไก่ จังหวัดเพชรบุรี
   กฤติกา คำพิทักษ์, ชฎิลเอก ทองแถม, ปาริฉัตร สังข์สร, พรพรหม เจริญศุข, พัฒนฉัตร เบคตัน, / 2552
   ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AT0014/2552 
๑ ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมนำสังคมและเศรษฐกิจ : A D..
    / 2556
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป),เทคโนโลยี(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
353.77 
๑ทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
   ลัดดา ตั้งสุภาชัย / 2553
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ778.7.ท9 ส63 2553 
๑๐๐ ปี ร้อยจดหมาย พุทธทาส-สัญญา
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q992
พ75 
๑๐๐ เรื่องล้ำสมัยในสยาม
   ศิริญญา สุจินตวงษ์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
039 
๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    / 2555
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
793.31 
๑๐๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร/กรมศิลปากร
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่่่่่่่่วไป(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป),ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
089.9591 
๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์สยาม - โปรตุเกส/ยุวดี วัชรางกูร
    / 2554
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.593 
๗ มหัศจรรย์ จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ
   รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
959.9 
๗ มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ
   รุ่งตะวัน อ่วมอินทร์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3 
๗ ย่านเก่าในบางกอก พินิจย่านเก่าในมหานครเมืองฟ้าอมรของไทย ..
   ศิริญญา สุจินตวงษ์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
959 
๗ ย่านเก่าในบางกอก
   ศิริญญา สุจินตวงษ์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
950 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  567 568 569 570 571 572 573 574 575 [575]   [แสดง 18/11498 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.