เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
1 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมนำสังคมและเศรษฐกิจ
    / 2556
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
351.85ส691ห 
1 ปี รัฐบาล ทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่
   ตรีพล เจาะจิตต์ / 2545
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320ต186ห 
1,440 คอร์ดกีต้าร์
   ชิดพงา กวีวรวุฒิ
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
MT1 ช547ห 
10 วิธีการระบายสีน้ำภาพดอกไม้
   โกศล พิณกุล / 2555
   หนังสือ ที่ ศาสนา(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช),ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
751.422ก961ส 
10 ศิลปินแห่งชาติ
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ / 2537
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
927ว634ส 
100 great artists : a visual journey from Fra Angelico toWar..
   Gerlings, Charlotte. / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
N40
.G47 2006 
100 Language games
   เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์ / 2548
   หนังสือ ที่ ภาษาศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420.7ร863ร 
100 การละเล่นของเด็กไทย
   วิเชียร เกษประทุม
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
790.19ว559ร 
100 นักประพันธ์ไทย
   ประทีป เหมือนนิล / 2553
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
928.9591 
100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม เล่ม 1/วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
   วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
925 
100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม เล่ม 2/วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
   วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ / 2554
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
925 
100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลี จำง่ายใช้ได้จริง/ภัทรพัณณ์ กวินพง..
   ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ / 2553
   หนังสือ ที่ ภาษาศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
495.7834 
100 ปัญหาปรึกษาหารือ : ไขปัญหาเรื่องบ้าน
    / 2003
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH4813
.ร54 2546 
100 ปี ชาตกาล บุคคลสำคัญของโลกชื่อคึกฤทธิ์
    / 2011
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
CT203.T5
.บ66 2554 
100 ปีแห่งการเลิกทาสในประเทศไทย = A century of slaveryabolit..
    / 2005
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HT1315.T9
ร192 2548 
100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
    / 2554
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
706.09593ศ528ร 
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
   สุทัศน์ ยกล้าน และคนอื่นๆ / 2549
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
920.7 (อ) 
100 พรรณพฤกษา คู่มือเก็บยา 1/พระธาตรี อุปฺปลวณฺโณ
   ธาตรี อุปฺปลวณฺโณ, พระ / 2555
   หนังสือ ที่ เทคโนโลยี(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
615.321 
100 เพลงดี 100 ปี เอื้อ สุนทรสนาน
   ไพบูลย์ สำราญภูติ. / 2010
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
M1825.ท9
ศ45 2553 
100 เพลงดี 100 ปี เอื้อ สุนทรสนาน
   ศรี อยุธยา / 2553
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
927.8ศ175ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [575]   [แสดง 20/11498 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.