เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 26 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
2 25 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันเสาร์
3 19 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
4 18 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันเสาร์
5 13 กุมภาพันธ์ 2560  ชดเชยวันมาฆบูชา
6 12 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
7 11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา
8 5 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
9 4 กุมภาพันธ์ 2560  ปิดทำการวันเสาร์
10 29 มกราคม 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
11 28 มกราคม 2560  ปิดทำการวันเสาร์
12 22 มกราคม 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
13 21 มกราคม 2560  ปิดทำการวันเสาร์
14 15 มกราคม 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
15 14 มกราคม 2560  ปิดทำการวันเสาร์
16 8 มกราคม 2560  ปิดทำการวันอาทิตย์
17 7 มกราคม 2560  ปิดทำการวันเสาร์
18 2 มกราคม 2560  หยุดชดเชยปีใหม่
19 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
20 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
21 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
22 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
23 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
24 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
25 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.