ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and CAI
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (C..
   ประยงค์กิตติ อ่วมป่วน / 2555
   ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
AT(M)0001/2555 
สร้างสื่อมัลติมีเดียและ CAI ด้วยAuthorware7 ฉบับสมบูรณ์
   สราญ ปริสุทธิกุล / 2554
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
T385 ส46 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.