ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Business presentations
ผลการค้นหา เลขเรียก
Slide : ology ศิลป์และศาสตร์ของการสร้างงานนำเสนอชั้นยอด
   ดูอาร์ต, แนนซี.
   หนังสือ ที่ ทัศนศิลป์(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HF5718.22
.ด75 2554 
Slide : ology ศิลป์และศาสตร์ของการสร้างงานนำเสนอชั้นยอด
   ดูอาร์ต, แนนซี. / 2011
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5718.22
.ด75 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.