ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Buddhist literature
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9789747709810
 ผู้แต่ง ศานติ ภักดีคำ
 ชื่อเรื่อง ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร / ศานติ ภักดีคำ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2554
 เลขเรียก PL4328 ศ343ศ 2554
 รูปเล่ม 587 หน้า
 หัวเรื่อง Khmer literature
 หัวเรื่อง Buddhist literature
 หัวเรื่อง วรรณกรรมเขมร--ประวัติและวิจารณ์
 หัวเรื่อง วรรณกรรมพุทธศาสนา
 ผู้แต่งร่วม Santi Pakdeekam
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PL4328 ศ343ศ 2554  
  Barcode: 1000003541
ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
►ศิลปวัฒนธรรม
บนชั้น
Note:อภินันทนาการจาก คุณหญงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ




Bib 13881



ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.