ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and BASIC AMERICAN IDIOMS
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9786165110181
 ผู้แต่ง Methanee Arayaskul
 ชื่อเรื่อง BASIC AMERICAN IDIOMS
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิงชิ่ง, 2553
 เลขเรียก (หาบนชั้น) 425
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 157 หน้า; 21 ซม.
 หัวเรื่อง BASIC AMERICAN IDIOMS
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
425  
  Barcode: 1100000291
ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
►ภาษาศาสตร์
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
425 ฉ.2 
  Barcode: 1100000292
ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
►ภาษาศาสตร์
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
425 ฉ.3 
  Barcode: 1100000293
ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
►ภาษาศาสตร์
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
425 ฉ.4 
  Barcode: 1100000294
ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
►ภาษาศาสตร์
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
425 ฉ.5 
  Barcode: 1100000295
ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
►ภาษาศาสตร์
บนชั้น
  ขอยืม
Bib 5131ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.