ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and 2556
ผลการค้นหา เลขเรียก
การแสดงละครนอก เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระอินทร์ช่วยพระสังข์ศ..
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AT0025/2556 
โน๊ตเพลงไทยรับ-ร้อง เพลงชุด มรณัสสติ/สมพล อนุตตรังกูร
   สมพล อนุตตรังกูร / 2558
   หนังสือ ที่ ศิลปะและนันทนาการ(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
780 
พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AT0026/2556 
มาลาบูชาคุณ/อาวุธ เงินชูกลิ่น
   อาวุธ เงินชูกลิ่น / 2556
   หนังสือ ที่ อ้างอิืงภาษาไทย(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
726.4 (อ) 
ศึกษากระบวนท่ารำนางมณโฑ ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ำ..
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AT0021/2556 
ศึกษากระบวนท่ารำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย : กรณีศึกษา รองศาสตราจารย..
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AT0023/2556 
ศึกษาบทบาทนางคันธมาลี ตอนคันธมาลีขึ้นหิ้ง กรณีศึกษาคุณครูรัจ..
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
AT0024/2556 
เสน่ห์มนตราลีลาป๊ะโทน
    / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AT0022/2556 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางกมล สายาลักษณ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษ..
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ GV1703.ท9
ก135 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.